Certificate of CRAFT therapist
The Community Reinforcement a nd Family Training

Sertifikatas

2023 04 12

Atpažinimas ir reagavimas į smurtą artimoje aplinkoje

PAŽYMĖJIMAS

2024-02-29

Diplomats for Life: EPAs in Lithuania – steps towards contemporary resident training

PAŽYMĖJIMAS

2023-05-27

„Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas”

PAŽYMĖJIMAS

2023 07 27

„Šeimos rekonstrukcija”

SEMINARAS

2023 07 22/23

Priklausomybė šalia mūsų. Ką turiu suprasti, būdamas specialistu

MOKSLINĖ KONFERENCIJA

2023 05 29

Nuo 2023 m. gegužės – psichikos sveikatos iniciatyvos “Žvelk giliau” ambasadorė

“Psichoterapijos mokymai Lietuvoje”

KONFERENCIJA

2023 03 17, 24, 31 d.

„Skyrybų psichoedukacija”

PAŽYMĖJIMAS

2023 03 03

„Vaiko dalyvavimas baudžiamajame procese: teisiniai ir psichologiniai aspektai”

PAŽYMĖJIMAS

2022 11 24

„Vaikai ir jų psichoterapeutai”

PAŽYMĖJIMAS

2022 09 23

„Gamtos mokslų srities mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas”

PAŽYMĖJIMAS

2022 04 14

Priklausomybių konsultantai: iššūkiai ir gerosios patirtys

PAŽYMĖJIMAS

2022 04 08

„Kaip įdarbinti perfekcionizmą?”

PAŽYMĖJIMAS

2022 02 08/10

Mediacijos taikymo galimybės skyrybų procese. Gidas specialistams, dirbantiems su šeimomis

PAŽYMĖJIMAS

2021 05 13

Praktinių socialinio darbo įgūdžių stiprinimas

PAŽYMĖJIMAS

2021 03 10

Priklausomybių gydymas Lietuvoje ir pasaulyje: iššūkiai ir perspektyvos

TRAPTAUTINĖ KONFERENCIJA

2020 11 09

Psichikos sveikatos iniciatyva

PAŽYMĖJIMAS

2020 05 09 – 2020 10 24

Asmenybės brandos centras

PAŽYMĖJIMAS

2020 07 29

Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras

PAŽYMĖJIMAS

2020 07 09

Asmenybės brandos centras

PAŽYMĖJIMAS

2020 02 19

Asmenybės brandos centras

PAŽYMĖJIMAS

2020 02 13

Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija
Lietuvos psichoanalizės draugija

PAŽYMĖJIMAS

2019 12 14

Lietuvos priklausomybės ligų centras

PAŽYMĖJIMAS

2019 09 19

Seminaras „Moterų nerimas“

SERTIFIKATAS

2019 09 13-15

Priklausomybių anatomija: Pagalbos priklausomiems asmenis galimybės ir perspaektyvos

PAŽYMĖJIMAS

2019 05 02

Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija
Lietuvos psichoanalizės draugija

PAŽYMĖJIMAS

2019 04 27

Priklausomų ir kopriklausomų asmenų psichoterapija

SERTIFIKATAS

2018 12 14-16

The 7 habits of highly effective people

CERTIFICATE of COMPLETION

Derybų, mediacijos ir konstruktyvaus konfliktų valdymo mokymo kursas

SERTIFIKATAS

2008 04 28-30

Derybų, mediacijos ir konstruktyvaus konfliktų valdymo mokymo kursas

PAŽYMĖJIMAS

2008 04 28-30