„Ar čia tikrai ne apie mane?“
TAIP ar NE (per šiuos metus nors vieną kartą):
 • Ar esi pastebėjusi(-ęs), kad jei jau pradėjai gerti, tai sustoti buvo nebelengva?
 • Ar po to, kai buvai išgėrusi(-ęs), esi vėliau pajutusi(-ęs) sąžinės graužimą ar kaltę?
 • Ar esi išgėrusi(-ęs) ryte, kad numalšintumei vakarykščias pagirias?
 • Ar Tau kas nors (giminaitis, draugas, daktaras, vaikas) jau yra sakęs, kad ribotumei savo išgėrinėjimus?
 • Ar esi vairavusi(-ęs) išgėrusi?
 • Ar esi neatlikusi(-ęs) užduočių, kurias planavai blaiviai?
 • Ar esi dėl alkoholio ką nors įskaudinusi(-ęs)?
 • Ar geri darbe pertraukėlių metu?
Jei atsakei TAIP nors į 2 klausimus, Tau reikia pagalbos dabar pat.

Keli svarbūs klausimai pradžiai

Konfidencialumas ir anonimiškumas – 100 %

  Kiek stipriai nusiteikėte keistis, net jei sveikti ir bus sunku - nuo 1 iki 10?

  Gėda ne susirgti. Gėda nesikreipti pagalbos. Ačiū už drąsą.