Kelias į vidinę laisvę yra labai sudėtingas,  kopriklausomiems jis dar ir ypač skausmingas. Pavogtus gyvenimus sunku susigrąžinti ypač kai “vagis-liga” siaučia labai artimoje aplinkoje – drąsos čia reikia emažai. Man šioje kelionėje priklausomybių konsultantė Gabija nušvietė kelią pasitikėjimu, gerumu, gerąja kantrybe ir sveiku protu, o tai kopriklausomam žmogui yra labai daug. Ar verta? Taip !
Foto: Martynas Stankaitis