Skatinu žmones ir juos gydančius gydytojus neslėpti situacijos po „gražiais karaliaus rūbais“, nesmerkti nei savęs, nei kito ir rinktis detoksikaciją nuo alkoholio, vaistų, psichoaktyvių medžiagų pas mus ligonėje, o prieš tai arba po to – konsultacijas pas Gabiją. Juk kompleksinis ir profesionalus gydymas – tai geresnis gyvenimas ir sveikesnis aš.
Foto: RVUL